Bản quyền

Tại areview.vn, chúng tôi luôn nói KHÔNG với các hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là các sản phẩm số lưu hành trên Internet.

Các bài viết trên areview.vn đều do chúng tôi viết dựa trên kinh nghiệm làm việc hoặc tổng hợp, dịch lại có chọn lọc từ các website uy tín khác và luôn luôn ghi rõ nguồn gốc tác giả và dẫn link về trang chính.

Nếu bạn muốn đăng tải lại bài viết từ areview.vn thì bạn chỉ cần dẫn link về bài viết gốc xem như thể hiện sự tôn trọng tác giả, tôn trọng bản quyền nhưng bạn không được sửa ý, câu chữ gây hiểu lầm.

Chúng ta là những con người văn minh, hãy góp phần làm cho Internet sạch hơn.