Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc cẩn thận chính sách bảo mật: Chính sách này mô tả các thông tin cá nhân mà areview.vn thu thập được và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

1. Thu thập thông tin cá nhân?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, vì khi đó bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email,… để giúp areview.vn cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

2. Khi nào thông tin được thu thập?

areview.vn chỉ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ…

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin này sẽ được lưu trữ khi và chỉ khi các đăng ký làm thành viên qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Những thông tin của thành viên đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi nào người dùng yêu cầu areview.vn hủy các thông tin này thì thôi.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

areview.vn sẽ thu thập các thông tin của người dùng nhằm mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Cập nhật đầy đủ thông tin cho độc giả.
  • Cung cấp các chương trình khuyến mại, giảm giá thông qua việc đăng ký email.

5. Việc sử dụng ‘cookie’ như thế nào?

areview.vn không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt website của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của areview.vn có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

6. Các bên thứ ba

areview.vn không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Các chương trình liên kết

areview.vn có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, areview.vn không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

8. Chương trình quảng cáo của Google

areview.vn có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của areview.vn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.